Kumlama

Yapısal Çelik

Hafif yapısal çelik kontruksiyon çelik gurubundan olup genel olarak ham çelik uzerine uygulanan kumlama çeşididir. sa|1/1.5/ normunda bir yüzey pürülendirmesi yapısal çeliklerde yeterli bir kumlama normu olup yüzeyde bulunan kaynak yanıkları yağ ve benzeri çelik menevisi ve ham çelik kalıntılarını temizlemek ve gözenek açmak için yeterli bir uygulamadır.

Yapısal çelikte boya uygulaması

Genel olarak astar ve son kat boya uygulaması olmak ile birlikle proje bazlı arakat uygulaması da uygulanabilir. Bununla birlikte ilk kumlama uygulamasından sonra shopprimer astar uygulaması ile ilk kumlamanın tekrar korozyona ugramaması için uygulanması gereken toprak bazlı bir astar olup 15 ila 25 mikron arasındaki değerlerde uygulanmalıdır. Toprak esaslı astar gurupları kalın kat uygulandığıinda çatlama yapacağından uygun micron yukarıda belirtildiği gibi olmalıdır.

Shopprimer astar uygulamasından sonra arakat astar uygulamasına gecilmelidir. Bu uygulama 40 ila 80 micron arasında bir mikronda uygulanmaktadır.Bir sonraki son kat boya uygulaması olan istenilen rengin uygulanması ile bitirilir. Son kat micron yine astar kalınlığı gibi 40 ila 80 mikron arası uygulanmaktadır. Yapısal çeliklerde shopprimer 20-30 arakat 50-60 ve son kat 50-60 mikron olmakla birlikte toplam 150-180 mikron civarında kalınlık elde edilir.

Yüzeyi Boyalı Çeliklerin Kumlanması

Genel olarak daha onceden boyanmış zaman icinde korozyona ugramış, çevreden oluşmuş asit ve benzeri yıprandırıcı sebeplerden dolayı tekrar boyanması gereken yüzeyler icin uygulanmalıdır tüm boyalı metaller zaman içerisinde metal yorgunluğuna maruz kalır ve yüzeyden kalkan boya suyun boya altına girmesi ile aşınır ve korozyona uğrar. Bu tür yüzeyler boyanın tamamen kaldırılması ile metalin ilk günkü gibi sağlam olmasını sağlar bu sebeple kumlamaya ihtiyaç vardır. Kumlaması üzerindeki boyanın tamamen kaldırıldıktan sonra yüzeye kadar inilmelidir. Yüzey daha önceden kumlandığından gözenekler mevcuttur. Astar arakat ve son kat uygulama ile metal ilk günkü kadar sağlam ve dayanıklı olacaktır.

Cebri Boru Ve Ağır Metaller

Genel olarak metal et kalınlığı kalın olan hidroelektrik baraj gibi yerlerde kullanılan metal çeşididir ve korunması daha fazla öneme sahip metallerdir. Metal kalınlığı yüksek olduğundan ve kullanım alanlarında asit, su ve benzeri sıvı tahliyesinde kullanıldığından bu tür yerlerde boya uygulaması biraz daha farklı olacaktır. Cebri borularda sa/2.5 bir kumlama normu uygulanmalı ve astar shopprimer yerine zift bileşenli zinc veya zikrinc astar uygulaması yapılmalıdır ki bu astar bile tek başına ortalaması 150 mikrondan düşük olmamalıdır. 150-250 mikron arasında olan bu astar ikinci kat olan astar için yine 200-250 mikron arasında olmalıdır ve son kat belirlenen renkte ve micron kalınlığı 250-300 arasında bir uygulama olmalıdır. Toplamda 600- 900 arasında bir kalınlık olması gerekmektedir. Bu uygulamalara ek olarak kullanılacak boya viskositesi minimum 60 p olmalıdır.